Překlady Tlumočení Korektury Mluvené slovo

Překlady

Cena překladu se odvíjí od jeho náročnosti a délky výsledného textu, přičemž délka se počítá v normostranách (NS).
Jedna normostrana = 60 řádků po 30 znacích včetně mezer = 1800 úhozů. V praxi to počítám jako počet znaků bez mezer + počet slov + počet odstavců (je to přesnější číslo než počet znaků s mezerami). Zaokrouhluje se na půlstránky.

Základní cena za překlad je 370,- Kč za 1 NS, a to nezávisle na směru překladu.

Příplatky za expresní překlad, nadměrně náročný či velmi špatně čitelný text dle dohody, rámcově 20 – 50%.

Tlumočení

Cena za započatou hodinu tlumočení je 750,- Kč. Lze dohodnout individuální slevu za vícedenní tlumočení.
V případě tlumočení mimo Blansko a Brno zajišťuje či hradí zákazník i dopravu, stravu a v případě vícedenního pobytu ubytování.

Korektury textů

Korektura mých vlastních překladů je bezplatnou samozřejmostí (odpadá tedy běžný příplatek za „korekturu rodilým mluvčím“).
Korektury ostatních textů v českém i německém jazyce: 140,- Kč/normostrana.

Mluvené slovo

Dle domluvy – záleží na délce, náročnosti a srozumitelnosti textu.


Nebojte se zeptat, pište či volejte, velmi ráda pro Vás připravím konkrétní cenovou nabídku!
U nových zákazníků a větších zakázek požaduji část platby předem. Pravidelným zákazníkům mohu vystavovat faktury za delší období spolupráce (např. měsíčně).
Předání originálu i překladu může proběhnout e-mailem, poštou či osobně.