Obory Překlady Tlumočení Korektury Mluvené slovo

Obory

Specializuji se na přírodní vědy, především biologii a ekologii (titul Mgr. ze studia Systematické zoologie a ekologie na Masarykově univerzitě v Brně), ale mám dlouholeté zkušenosti z překladů nejrůznějších oborů. Kdyby Vám právě Váš obor přesto chyběl, nevadí, zavolejte či napište, domluvíme se.

  • Biologie (zoologie, botanika, ekologie, etologie, kynologie, lesnictví a myslivost)
  • Technika (automobilový průmysl, strojírenství, lakýrnictví, stavebnictví, živočišná výroba)
  • Medicína (humánní i veterinární medicína, laboratorní technika, farmacie)
  • Umění (beletrie, malířství, hudba)
  • Humanistické vědy (sociologie, antropologie, psychologie, religionistika)
  • Ekonomika (obchodní korespondence, smlouvy)
  • Ostatní (cestovní ruch, marketing, jídelní lístky, prezentace firem na www, sport a turistika)

Překlady

Překládám tyto jazykové kombinace:
čeština - němčina
němčina - čeština
angličtina - čeština
angličtina - němčina

Několik návrhů, proč právě já bych měla překládat Vaše texty, najdete v sekci O mně.

Tlumočení

Tlumočím konsekutivně, to znamená, že hovořím střídavě s mluvčím (opakem je simultánní tlumočení, kdy mluvčí i překladatel hovoří současně, např. pomocí mikrofonu a sluchátek na velkých konferencích). Ráda Vás doprovodím v rámci školení, obchodních jednání a podobných příležitostí po celé České republice i v zahraničí.

Korektury textů

Korektura mých vlastních překladů je již zahrnuta v ceně překladu, nemusíte si tedy připlácet za „korekturu rodilým mluvčím“, jak občas bývá nutné. Dále ráda zkoriguji veškeré Vaše písemnosti v českém i německém jazyce.

Přepis mluveného slova a namluvení psaného slova

Přepíši mluvené slovo do písemné podoby, a to jak ve spisovné němčině/češtině, tak ve všech českých a německých dialektech. Případně namluvím napsaný český či německý text (spisovná němčina/čeština či dolnorakouský dialekt).